Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden en algemene informatie

Voordat u boekt vragen wij u onderstaande informatie goed door te lezen. Onder de huurvoorwaarden vindt u de rechten en plichten van zowel u als Interzon Vakanties vermeld. Daarnaast wordt er belangrijke, algemene informatie gegeven.

 1. Boeken
  U kunt telefonisch of schriftelijk (per e-mail) boeken. Genoemde wijzen van boeking zijn bindend. De Wet Koop op afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies.
 2. Boekingsbevestiging en betaling
  2.1Iedere boeking wordt door Interzon Vakanties bevestigd door middel van een boekingsbevestiging. Wij berekenen géén boekingskosten. De huurder voldoet vervolgens binnen 5 dagen 35% van de huursom alsmede de premie van de annuleringsverzekering en/of verzekering schade aan logiesverblijven. Het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen deze 8 weken voldoet u het te betalen bedrag in één keer. Na betaling van de volledige huursom ontvangt u van ons de adresgegevens van het vakantiehuis alsmede van de eigenaar/waarnemer. Deze ontvangt u per mail.
  2.2 Bovendien geldt: bij boeking op korte termijn d.w.z. twee weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient de betaling binnen 24 uur te worden gedaan en vragen wij u het betalingsbewijs te mailen.
  2.3 Bij niet tijdige betaling is Interzon Vakanties gerechtigd de geboekte vakantiewoning te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald. Let op: de annuleringsvoorwaarden zijn onverminderd van kracht (zie punt 3.2).
 3. Annulering door de huurder
  3.1Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk aan Interzon Vakanties te worden bevestigd.
  3.2Vanaf het moment van boeking tot acht weken voor de ingangsdatum van de huur, brengen wij u 35% in rekening. Vanaf de achtste week voor de ingangsdatum van de huur, brengen wij u 100% in rekening. Tevens betaalt u € 25,- administratiekosten. Wij raden u aan een annuleringsverzekering via een door u uitgezochte verzekeringsmaatschappij af te sluiten om deze kosten te dekken. Indien u geen verzekering  heeft afgesloten dan vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde huursom.
 4. Verzekering
  4.1. Allrisk annuleringsverzekering
  Kunt u onverwachts niet op reis of moet u een reis afbreken om een verzekerde reden? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten tot maximaal de reissom die u heeft betaald. U bent daarmee beschermd tegen de kosten van annulering en ongebruikte reisdagen. Deze kortlopende verzekering gaat in vanaf het moment dat u deze heeft afgesloten.

De Allrisk Annuleringspremie bedraagt 7 % van de huursom + 21% assurantiebelasting over de premie en poliskosten.

Voor informatie en een doorlink naar de huurvoorwaarden klikt u op deze link:
https://verzekeringskaarten.nl/europeesche/kortlopende-annuleringsverzekering

 1. Annulering door Interzon Vakanties
  Indien enige omstandigheid Interzon Vakanties dwingt tot annulering van de gehuurde vakantiewoning, zal aan de huurder, indien mogelijk, een alternatief worden aangeboden. Mocht dit niet worden aanvaard dan zal Interzon Vakanties u de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.
 2. Klachten
  6.1Ondanks zorgvuldige selectie en regelmatige inspectie is het toch mogelijk dat u een gerechtigde klacht denkt te hebben. Hiervoor dient de huurder zich te melden bij de eigenaar die uw klacht zal proberen te verhelpen. In ernstige gevallen dient de huurder direct contact op te nemen met Interzon Vakanties.
  6.2Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost dan moet deze binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd bij Interzon Vakanties worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet meer behandeld.
  6.3 Het voortijdig verlaten van het vakantiehuis, of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming, ontslaat Interzon Vakanties van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
  6.4 Interzon Vakanties is in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.
 3. Aansprakelijkheid van de huurder
  7.1Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde vakantiehuis, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Ook voor bijkomende kosten als elektra bent u als huurder aansprakelijk.
  7.2Interzon Vakanties is gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren is verrekend, c.q. te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso) kosten komen geheel voor rekening van de bij de boekingsbevestiging genoemde huurder.
  7.3 Bij het vakantiehuis aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.
 4. Aansprakelijkheid Interzon Vakanties
  8.1Interzon Vakanties is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door Interzon Vakanties gecontracteerde vakantiehuizen.
  8.2Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Interzon Vakanties aangeboden vakantiehuizen binden Interzon Vakanties niet. Interzon Vakanties is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in gegevens en prijzen. De (prijs)informatie op de website is leidend. Derhalve vervalt eerder verschenen de (prijs)informatie. Prijzen die ieder mens als onredelijk beschouwt (bijvoorbeeld € 50,-) zijn gemaakt door een menselijke fout en is Interzon Vakanties niet aangebonden.
  8.3 Interzon Vakanties is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, virus uitbraken, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan of ander onverwachte gebeurtenissen die buiten onze invloed sfeer liggen.
  8.4 Niet alle in de huisbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Interzon Vakanties is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend kosteloos, de gehele dag geopend of het gehele jaar geopend. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. Dit geldt ook voor communicatie- en internetverbindingen. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie door Interzon Vakanties.
  8.5 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiehuis werkzaamheden plaats vinden zoals bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden, wegopbrekingen of andere activiteiten. Interzon Vakanties is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hier uit voort vloeit. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stil leggen.
  8.6 Op onze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.
 5. Aantal personen
  Het is niet toegestaan het maximum aantal personen zoals in de beschrijving staat, te overschrijden. Ook is het niet toegestaan om zonder overleg een tent, caravan of camper op het terrein van het vakantiehuis te plaatsen. De eigenaar is in beide gevallen gerechtigd de extra huurders de toegang te weigeren tot het gehuurde of om extra kosten in rekening te brengen.
 6. Huisdieren
  Deze zijn alleen toegestaan als dit is vermeld in de beschrijving. Het aantal huisdieren dat op de boekingsbevestiging is vermeld, mag niet overschreden worden. Sommige eigenaren vragen een vergoeding of een extra borg per huisdier. Houdt u hier rekening mee.
 7. Lakens en (keuken)handdoeken
  De huurder zorgt zelf voor lakens en (keuken)handdoeken, tenzij de huur hiervan als optie staat vermeld bij de beschrijving van de woning. Als u hier gebruik van wilt maken, vermeldt u dit bij de boeking op het boekingsformulier, het bedrag betaalt u ter plaatse aan de eigenaar.
 8. Bedden
  De bedden in Frankrijk hebben standaard de volgende afmetingen: een 2 -pers. bed is 140×190, een 1-pers. bed is 90×190, tenzij anders vermeld in de beschrijving. In de meeste huizen zijn er dekens (2 per bed) aanwezig. Dekbedden zijn aanwezig indien dit staat vermeld in de beschrijving. Verder geldt dat 2-pers. bedden een 2-pers. deken/dekbed hebben en 1-pers. bedden een 1-pers. deken/dekbed, tenzij anders vermeld.
 9. Meubilair/inrichting
  Het meubilair en de inrichting zijn niet uniform aangezien het huizen van particulieren betreft. Ieder huis beschikt over een badkamer met douche of bad, wastafel, wc, warm en koud water, verwarming en een keuken met kookgelegenheid en koelkast. De meeste huizen beschikken daarnaast ook over een afwasmachine, wasmachine en een vriezer/vriesvak. U vindt dit terug in de huisbeschrijving op onze website.
 10. Kosten water, gas, elektriciteit en verwarmingskosten
  De prijzen zijn inclusief een minimalebasishoeveelheid water, gas en elektriciteit (elektr.: meestal 8 kw/uur p/dag) tenzij anders vermeld in de beschrijving. Wat u boven deze basishoeveelheid verbruikt betaalt u direct aan de verhuurder. Let op: de verwarmingskosten zijn exclusief, tenzij anders vermeld in de beschrijving. Voor vertrek betaalt u dit direct aan de eigenaar.
 11. Waarborgsom
  U bent verplicht bij aankomst een waarborgsom te voldoen. De hoogte van de waarborgsom verschilt per woning en varieert van €100 – €1000 euro, afhankelijk van de regio en het aantal personen. Zorgt u er voor dat u de waarborgsom direct, bij aankomst, contant kunt betalen. Hiermee kunnen bij vertrek de volgende kosten worden verrekend: verlies, beschadigingen, verbruik van gas, water, elektriciteit en verwarmingskosten, kosten van een noodzakelijke schoonmaakbeurt enz. De borg krijgt u voor vertrek terug van de eigenaar. Het voldoen van de waarborgsom ter plaatse en het ontvangen ervan is een zaak tussen de eigenaar en huurder. Interzon Vakanties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen. Wel zullen wij altijd bemiddelen. Mocht er sprake zijn van vergoeding wegens beschadiging dan is het aan te raden een rekening te vragen zodat de huurder dit kan claimen bij zijn reisverzekering. Bovendien geldt: bij een groep jongeren van meer dan 4 pers. tussen de 18 – 27 jaar wordt 2 x een borg gevraagd. Er wordt een borg aan de eigenaar voldaan en er wordt eenzelfde borg aan Interzon Vakanties voldaan.
 12. Schoonmaken
  Het huis moet schoon opgeleverd worden. Als de verhuurder van mening is dat het huis niet goed is schoongemaakt, is hij gerechtigd (een deel) van de waarborgsom in te houden of een vergoeding te vragen. Bij sommige huizen geldt een verplichte eindschoonmaak. Dit staat vermeld bij de beschrijving. Soms kunt u het huis schoon laten maken tegen betaling. Als u hier gebruik van wilt maken vermeldt u dit direct bij de boeking op het boekingsformulier, het bedrag betaalt u ter plaatse aan de eigenaar. Geeft u dit bij aankomst door aan de eigenaar. Bij gewenste of verplichte eindschoonmaak geldt dat u het huis altijd opgeruimd en bezemschoon moet achterlaten.
 13. Gang van zaken bij aankomst en vertrek
  Als de aankomsttijd later is dan 16.00 uur, moet de eigenaar gebeld worden. Vertrektijd is op zaterdag vóór 10.00 uur. Na aankomst en bij vertrek controleert de huurder samen met de eigenaar de woning. Desgewenst aan de hand van een inventarislijst. Voor vertrek wordt geconstateerd verlies of beschadiging van huis of inventaris in rekening gebracht. Indien de huurder bij aankomst een klacht mocht hebben of er schade door de huurder wordt geconstateerd, dan dient hij dit direct aan de eigenaar kenbaar te maken. Als u wilt dat wij hierbij bemiddelend optreden dan moet u direct contact met ons opnemen.
 14. Toeristenbelasting
  Deze wordt van gemeentewege geheven en door de verhuurder geïnd en bedraagt enkele euro per persoon per week. Aangezien de heffing en de hoogte van de toeristenbelasting voortdurend in beweging zijn, wordt dit niet specifiek in de beschrijving genoemd.

 

Search

november 2021

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

december 2021

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Volwassenen
0 Kinderen
Pets
Grootte
Prijs
Voorzieningen
Faciliteiten

Compare listings

Compare